لیفتراک‌های دستی یا استاکرها به صورت دستی و توسط نیروی انسانی کنترل می‌شود و سیستم عملکرد آن ها بر اساس پمپ هیدرولیک می‌باشد. البته برای بالا و پایین بردن شاخک های لیفتراک دستی از جک دستی هیدرولیک و برا جلو و عقب بردن آن از نیروی دست استفاده می‌شود و در نوع نیمه اتوماتیک آن برای بالا و پایین رفت شاخک ها از نیروی برق استفاده می‌شود و برای جلو و عقب رفتن دستگاه از نیروی دست استفاده می‌شود. لیفتراک را با نام هایی نظیر جک بالابر، بالابر صنعتی یا استاکر نیز می‌شناسند. همچنین میتوان به این اشاره که این نوع از لیفتراک ها یعنی لفتراک دستی (manual forklift) برای کار و استفاده در فضا های نسبتا بسته مناسب باشد و برای حرکت آن نیازی به فشار و زور زیادی نیست.